ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΑΚΑ

Μηχανισμοί ανύψωσης

Μηχανισμοί ανύψωσης

Μηχανισμοί ανάκλισης άνω πόρτας blum.

Τα συστήματα ανύψωσης προσφέρουν ακόμη περισσότερες και λειτουργικές λύσεις ευκολίας στη κουζίνα σας.Υπάρχουν διαθέσιμοι ανάλογα για τις δικές σας ανάγκες.